Pil fremad

UC 60,2

Denne tavle markerer, at hovedskiltet træder i kraft ved tavlens start. Dette ses, da pilen peger fremad.