Teoriprøver
til bil kategori B

Sammensæt dine egne Teoriprøver

1 Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
3 Køretøjers manøvreegenskaber
4 Trafikantadfærd
5 Vejforhold
6 Grundregler for bilkørsel
7 Manøvre på vej

Spørgsmål før køreprøven

Til køreprøven vil den prøvesagkyndige stille 3-5 spørgsmål omkring bilens udstyr.

Spørgsmål fra en udvalgt kategori

Spørgsmål i specifikke kategorier
Herunder kan du se din præstation i hver enkelt kategori.
Ved klik på barometeret kan du åbne en prøve som indeholder spørgsmål fra kategorien.

1 Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
0%
1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter
0%
1.2 Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr
0%
3 Køretøjers manøvreegenskaber
0%
3.1 Generelt om manøvreegenskaber
0%
3.2 Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
0%
4 Trafikantadfærd
0%
4.1 Opfattelse og reaktion
0%
4.2 Syn og bevægelse
0%
4.3 Bedømmelse af afstand og hastighed
0%
4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred
0%
4.4.1 Alkohol
0%
4.4.2 Narkotika
0%
4.5 Andre trafikanters adfærd
0%
4.6 Bedømmelse af andre trafikanter
0%
4.7 Egne holdninger og egen adfærd
0%
5 Vejforhold
0%
5.1 Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
0%
5.2 Risikoforhold ved vejene
0%
6 Grundregler for bilkørsel
0%
6.1 Anvisninger for færdslen
0%
6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen
0%
7 Manøvrer på vej
0%
7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant
0%
7.2 Placering under ligeudkørsel
0%
7.3 Hastighed under ligeudkørsel
0%
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning
0%
7.5 Vending og baglænskørsel
0%
7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.
0%
7.7 Møde
0%
7.8 Kørsel foran eller efter andre
0%
7.9 Overhaling
0%
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder
0%
7.11 Fremkørsel mod kryds
0%
7.12 Ligeudkørsel i kryds
0%
7.13 Højresving i kryds
0%
7.14 Venstresving i kryds
0%
7.15 Kørsel i rundkørsel
0%
7.16 Kørsel på motorvej
0%
7.17 Kørsel ved siden af andre
0%
7.18 Standsning og parkering
0%
7.19 Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt
0%
7.20 Kørsel i tunnel
0%
7.21 Kørsel ved letbane
0%

Spørgsmål som du tidligere har svaret forkert på

Få vist de spørgsmål du har svaret forkert på, så du kan lære ud fra dine fejl.
Klik på knappen herunder for at åbne en prøve med tidligere spørgsmål som er registreret med fejl.

Du har ingen tidligere spørgsmål med forkerte eller ubesvarede svar