Retningspile

O 42 Retningspile

Opsættes hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring.