Retningspil til højre

O 41,3 Retningspil til højre

Opsættes hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring.