Retningspile venstre

O 41,1 Retningspile venstre

Opsættes hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring.