Køretøjshøjde

C 42 Køretøjshøjde 4,0 m

Største tilladte køretøjshøjde inkl. læs 4,0 meter.