Køretøjshøjde

C 42 Køretøjshøjde 3,5 m

Største tilladte køretøjshøjde inkl. læs 3,5 meter.