Kørsel i begge retninger forbudt

C 21 Kørsel i begge retninger forbudt

Forbudstavlen markerer at der er forbudt at køre, uanset køreretning.