Sammenfletning

B 15 Sammenfletning

Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene. Tavlen bruges især ved sammenløb af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner.