Hvis dit blod indeholder en mængde ulovligt stof over bagatelgrænsen, bliver du sigtet for at overtræde nulgrænsen.

Tag kontrol over din teoriundervisning

Servicetavler

Kender du servicetavlerne..?