Fællessti

D 27 Fællessti

Betyder at både cyklister og fodgængere er tilladte.