Hovedvej

B 16 Hovedvej

Tavlen angiver, at færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt. Parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område.