Spærrebom

O 43,1 Spærrebom

Tværafspærring på kørebane.