Miljøzonetavle

E 68,9 Miljøzonetavle

Tavlen angiver et område, hvor der gælder særlige miljøkrav til køretøjer som lastbiler, busser, personbiler og varebiler. Bestemmelserne gælder, indtil de ophæves ved tavle E 69,9 Ophør af miljøzone. Afstanden til områdets begyndelse kan angives på tavlen. Miljøgodkendelsen af køretøjet sker i henhold til lov om miljøbeskyttelse.