Ophør af mindste hastighed

D 56 Ophør af mindste hastighed

Angiver et ophør af mindste hastighed.