Køretøjshøjde

C 42 Køretøjshøjde 3,2 m

Største tilladte køretøjshøjde inkl. læs 3,2 meter.