Traktor og motorredskab forbudt

C 24,1 Traktor og motorredskab forbudt

Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.