Farlig rabat

A 35 Farlig rabat

Færdselsskiltet advarer mod farlig rabat. Der holdes mere afstand til rabatten og køres mere forsigtigt.